The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Tábornok körülmények

                                                                                     A YANA  AD ONLINE ÁRUHÁZA

I. az 1. rész tárgya. Ezen Általános Szerződési Feltételek célja a JSC YANA közötti kapcsolatok szabályozása. Burgas, EIC 102004258, a továbbiakban röviden A szállító, valamint az online áruház ügyfelei, a továbbiakban: felhasználók SHOP.YANABG.COM ezt "Elektronikus áruháznak"is nevezik.Második. SZÁLLÍTÓ ADATAI

2. rész. Tájékoztatás az elektronikus kereskedelemről és a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek megfelelően:

1.Name a beszállítótól: "YANA" AD

2.Az iroda helye és címe: Burgasz városa

3.Levelezési információk: tel: +359 886088555

4.Nyilvántartásba vétel az állami nyilvántartásokban: EIC 102004258,

5. Felügyeleti hatóságok:

(1) A személyes adatok védelmével foglalkozó bizottság címe: Sofia, Ivan Evstatiev Geshov str. 15.szám, tel.: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 E-mail: kzld@government.bg - kzld@cpdp.bg weboldal: www.cpdp.bg

(2) Fogyasztóvédelmi Bizottság címe: 1000 gr.  Szófia, Slaveykov tér No. 4A, fl.3, 4 és 6, tel.- 02 / 980 25 24 Fax: 02 / 988 42 18 forródrót: 0700 111 22 weboldal: www.kzp.bg

(3) Az Európai Bizottság (EK) fogyasztói jogviták rendezésére szolgáló internetes platformja az 524/2013 / EU rendelettel összhangban – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

III. JAN AD JELLEMZŐI

3. rész. A YANA AD egy online áruház, amely a következő címen érhető el: SHOP.YANABG.COM amellyel a felhasználóknak lehetőségük van a Yana ADstock által kínált vásárlási és szállítási megállapodások megkötésére, beleértve a következőket:

1.To regisztráljon és hozzon létre egy fiókot a Jan ADi megtekintéséhez, használjon további szolgáltatásokat az információk nyújtásához;

2. Tegyen elektronikus nyilatkozatokat a Yana AD-vel kötött szerződések megkötésével vagy végrehajtásával kapcsolatban az interneten elérhető YANA AD oldal felületén keresztül;

3. A YANA AD által kínált áruk értékesítésére és szállítására vonatkozó szerződések megkötése;

4. A YANA AD-vel kötött szerződésekkel kapcsolatos kifizetéseket a Yana AD által támogatott fizetési feltételeknek megfelelően hajtsa végre.

5.Tudjon meg többet A YANA AD által kínált új termékekről;

6.Tekintse meg a termékeket, azok jellemzőit, árait és szállítási feltételeit;

7.Értesítést kap a törvényből eredő jogokról, elsősorban a JAN ADv internetes oldal felületén keresztül;

4. rész. A szállító a jóhiszeműség, a gyakorlatban elfogadott kritériumok és feltételek, a fogyasztói vagy kereskedelmi jog keretein belül szállítja az árut, és garantálja a felhasználók törvényben előírt jogait.

5. rész. (1) a felhasználók szerződést kötnek a felajánlott áruk vételére és eladására SHOP.YANABG.COM a Szolgáltató felületén keresztül, elérhető a weboldalán a következő címen: Shop.yanabg.com vagy más kommunikációs eszköz távolról.

(2) a felhasználókkal kötött, áruk adásvételére vonatkozó szerződés alapján a Szállító vállalja, hogy a felhasználó által az interfészen keresztül meghatározott áruk tulajdonjogát átadja és átruházza.

(3)a felhasználók díjat fizetnek a szállítónak a szállított árukért a JAN ADi által meghatározott feltételek szerint. A fizetés a szolgáltató által a JAN ADv Internet címen bejelentett ár összegében történik.

(4) A szállító a felhasználók által kért árukat időben és a szállító által az online áruház oldalon meghatározott feltételek szerint, ezen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban szállítja.

(5) a szállítási árat külön és közvetlenül az áruk ára határozza meg.

6. szakasz. (1) A felhasználó és a szállító megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos minden nyilatkozat elektronikus úton és elektronikus nyilatkozatok útján történhet az elektronikus dokumentumról és az elektronikus aláírásról szóló törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló törvény 11.cikke értelmében.

(2) feltételezzük, hogy az oldal felhasználói által tett Elektronikus nyilatkozatokat a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokban megjelölt személyek tették, ha a felhasználó megadta a megfelelő hozzáférési nevet és jelszót.IV. JAN AD ONLINE ÁRUHÁZA

7. rész. (1) A bolt használata.yanabg.az áruk adásvételére vonatkozó szerződések megkötésekor a felhasználónak meg kell adnia a távoli hozzáféréshez választott nevet és jelszót, ha az online áruház regisztrációt igényel.

(2) a távelérési nevet és jelszót a felhasználó a Szolgáltató honlapján történő elektronikus regisztrációval határozza meg.

(3) az adatok kitöltésével és az "Igen, elfogadom" és a "regisztráció" gombokra kattintva a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri ezeket a feltételeket, egyetért azok tartalmával és vállalja, hogy feltétel nélkül betartja őket.

(4) A Szolgáltató a felhasználó által végzett regisztrációt a felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben igazolja vissza, amelyre a regisztrációs adatokat is megküldi.

(5) A regisztráció során a felhasználó vállalja, hogy megbízható és naprakész adatokat szolgáltat. A felhasználó változás esetén időben frissíti a regisztrációjában megadott adatokat.

(6) ha a felhasználó regisztrálásához a közösségi hálózatokon vagy más hálózatokon található profilt használják, a megállapodásban részes fél az a személy, aki a megfelelő közösségi vagy egyéb hálózaton történő regisztrációhoz használt fiókot birtokolja. Ebben az esetben a Szolgáltatónak joga van hozzáférni a felhasználó azonosításához szükséges adatokhoz az adott közösségi vagy egyéb hálózaton.

8. rész. (1) A felhasználó első regisztrációja során megadott e-mail cím, valamint a felhasználó és a szállító közötti nyilatkozatok cseréjéhez használt bármely későbbi e-mail cím a jelen Feltételek értelmében az "elsődleges e-mail cím". A Felhasználónak joga van megváltoztatni elsődleges kapcsolattartó E-mail címét.

(2) A Szolgáltató nem felelős a felhasználó felé a fő kapcsolattartó E-mail cím jogellenes megváltoztatásáért.

(3) a Szolgáltató meghatározott esetekben megkövetelheti a felhasználótól az elsődleges kapcsolattartó E-mail cím használatát.

(4) A szállító az elsődleges kapcsolattartási e-mail címet további információk küldésére használhatja Shop.yanabg.com beleértve az új termékeket, promóciókat stb.

V. az adásvételi szerződés megkötésének technikai lépései

9. rész. (1) a felhasználók elsősorban a szállító oldalának felületét használják a szállító által kínált áruk adásvételére vonatkozó szerződések megkötésére SHOP.YANABG.COM .

(2) a megállapodás bolgár nyelven jön létre.

(3) a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek, amely elérhető a következő címen: SHOP.YANABG.COM

(4) a felhasználó a regisztráció során megadott és a felhasználó személyes profiljában szereplő adatok alapján szerződő fél a szolgáltatóval. A kétségek elkerülése érdekében ezeket az adatokat használják a szállítói fiók létrehozásához.

(5) a szolgáltató a weboldala felületén technikai eszközöket biztosít az információbevitel hibáinak azonosítására és kijavítására a szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtása előtt.

(6) Ez a megállapodás akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a felhasználó regisztrál a szállítónál. Az áruk adásvételi szerződése akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a felhasználó a szállító felületén keresztül benyújtja.

(7) a szállító közvetlenül értesíti a felhasználót e megállapodás megkötéséről és az áruk adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséről megfelelő módon, elektronikus úton.

(8) a szerződés megkötésére irányuló kérelem és annak kézhezvételének visszaigazolása akkor tekintendő beérkezettnek, ha címzettjeiknek lehetőségük van hozzáférni hozzájuk.

(9) A szállító az árut a felhasználó által megadott címre szállítja, és nem felelős, ha a felhasználók által megadott adatok hamisak vagy félrevezetőek.

10. rész. A felhasználók adásvételi szerződést kötnek a szállítóval az alábbi eljárás szerint:

(1) regisztráció SHOP.YANABG.COM a szükséges adatok megadása, ha a felhasználó jelenleg nem rendelkezik regisztrációval SHOP.YANABG.COM ;

(2) belépés a rendelési rendszerbe SHOP.YANABG.COM azonosítás névvel és jelszóval;

(3) egy vagy több kínált termék kiválasztása SHOP.YANABG.COM és hozzáadja őket a megvásárolni kívánt elemek listájához;

(4) adatszolgáltatás kézbesítés céljából;

(5) az ár megfizetésének módja és ideje.

(6) megrendelés visszaigazolása;15. rész. (1) az áruk szállítási idejét és a kezdeti időpontot, amelytől kezdve az egyes termékekre külön-külön határozzák meg, amikor a fogyasztóval a szállító honlapján keresztül szerződést kötnek SHOP.YANABG.COM kivéve, ha a tételeket egy szállításban rendelik meg.

(2) ha a fogyasztó és a szállító nem határozott meg szállítási határidőt, az áruk szállítási ideje 30 munkanap, amely a fogyasztó megrendelésének a szállító honlapján keresztül történő feladását követő naptól kezdődik SHOP.YANABG.COM .

(3) ha a szállító azért nem tudja teljesíteni a szerződést, mert nem rendelkezik a megrendelt árukkal, köteles értesíteni a fogyasztót, és az általa kifizetett összegeket a szállító szerződéses kötelezettségének teljesítésétől számított 30 munkanapon belül visszaküldeni.

(4) a (3) bekezdésben említett esetekben a Szolgáltatónak joga van a fogyasztót azonos minőségű és árú termékekkel ellátni. A Szolgáltató elektronikus úton értesíti a fogyasztót a szerződés teljesítésének változásáról.

(5) a (4) bekezdés szerinti szállítási szerződéstől való elállás jogának gyakorlása esetén az áru visszaküldésének költsége a szállítót terheli.

16. rész. (1) A szállító az árut a fogyasztónak átadja, miután megerősítette a követelményeknek való megfelelést és az art. 61 a fogyasztóvédelemről szóló törvény.

(2) eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó és a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti körülményeket írásban, kézírásos aláírással igazolja a szállítás időpontjában.

(3) a fogyasztó és a Szolgáltató megállapodnak abban, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti követelmények. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 61.cikkével összhangban a hitelesítést olyan személy végzi, aki a körülményektől függően arra a következtetésre juthat, hogy információt továbbít a szerződésben részes felhasználónak.VII. EGYÉB FELTÉTELEK

17. szakasz. (1) A szállító a szerződés megkötésekor megállapított határidőn belül szállítja és adja át az árut a fogyasztónak.

(2) ha az (1) bekezdés szerinti határidőben a felek a szerződés megkötésekor nem állapodtak meg kifejezetten, a szállító ésszerű időn belül, de legkésőbb 2 hónapon belül szállítja és adja át az árut.

18. szakasz. (1) a felhasználónak meg kell vizsgálnia a terméket a szállítás és a szállító általi átadás időpontjában, és ha nem felel meg a követelményeknek, azonnal értesítenie kell a szállítót.

(2) ha a felhasználó megtagadja a termék átvételét, bár az megfelel az eredeti leírásnak (ha a futár lehetővé teszi a termék megtekintését a kézhezvétel előtt), a felhasználó díjat fizet a termék szállítónak történő visszaküldéséért.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

19. szakasz. (1) A Szolgáltató intézkedéseket tesz a Felhasználó Személyes adatainak védelme érdekében a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően.

(2) a felhasználó személyes adatainak biztonsága érdekében a Szolgáltató csak a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küld adatokat.

(3) a Szolgáltató garantálja a felhasználók számára a megadott információk titkosságát és személyes adataik védelmét. Ez utóbbit a jelen Általános Feltételekben meghatározott feltételek mellett, az eseteken kívül nem használjuk fel, nem adjuk át vagy közöljük harmadik felekkel. A Szolgáltató védi a felhasználó azon személyes adatait, amelyek az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésekor és/vagy a rendelési kérelem kitöltésekor ismertté váltak, és ez a kötelezettség megszűnik, ha a felhasználó hamis adatokat adott meg. Az alkalmazandó jogszabályokkal és a jelen Általános szerződési feltételek rendelkezéseivel összhangban a szolgáltató a felhasználó személyes adatait kizárólag és kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott célokra használhatja fel. Minden egyéb cél, amelyre az adatokat felhasználják, megfelel a bolgár jognak és az alkalmazandó nemzetközi okmányoknak.

(4) A Szolgáltató vállalja, hogy nem adja ki a felhasználók személyes adatait harmadik feleknek-kormányzati szerveknek, kereskedelmi társaságoknak, magánszemélyeknek és másoknak, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulását megkapta, az információkat olyan kormányzati szervek vagy tisztviselők kérik, akik az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban felhatalmazást kapnak az ilyen információk megkövetelésére és gyűjtésére.

20. szakasz. (1) A szolgáltatónak bármikor jogában áll megkövetelni a felhasználótól a regisztráció során bejelentett egyes körülmények és személyes adatok hitelességének legitimálását és megerősítését.

(2) ha a Felhasználó bármilyen okból elfelejtette vagy elvesztette nevét és jelszavát, a Szolgáltatónak joga van alkalmazni a bejelentett "elveszett vagy elfelejtett nevek és jelszavak eljárását", amely elérhető a következő címen: Shop.yanabg.comIX. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

21. szakasz. (1) A jelen Általános szerződési feltételeket a szállító módosíthatja, amelyről a Szolgáltató köteles minden Felhasználót megfelelően értesíteni SHOP.YANABG.COM amelyek regisztrációval rendelkeznek.

(2) a szállító és a felhasználó megállapodnak abban, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely kiegészítése és módosítása a szállító közvetlen értesítését követően a felhasználóra vonatkozik, és ha a felhasználó 14 napon belül nem nyilatkozik arról, hogy elutasítja azokat.

(3) a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató jelen Feltételek módosításával kapcsolatos minden nyilatkozatát a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük. A felhasználó egyetért azzal, hogy az e cikknek megfelelően küldött e-maileket nem kell elektronikus aláírással aláírni ahhoz, hogy hatással legyenek rá.

22. A szállító a jelen Általános Szerződési Feltételeket a következő címen teszi közzé: SHOP.YANABG.COM az összes kiegészítéssel és változtatással együtt.X. felmondás

23. szakasz. Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Felhasználónak a szállítóval kötött szerződése a következő esetekben szűnik meg:

* felmondás és nyilatkozat a megállapodás egyik felének felszámolása vagy csődje miatt;

* a felek közös megegyezésével, írásban;

* egyoldalúan, a felek értesítésével a másik fél kötelezettségeinek nem teljesítése esetén;

* abban az esetben, ha a megállapodás egyik fele objektív módon nem képes teljesíteni kötelezettségeit;

* amikor a kormányzati szervek eltávolítják vagy lezárják a berendezéseket;

* a felhasználó regisztrációjának törlése esetén a webhelyen SHOP.YANABG.COM ebben az esetben a megkötött, de nem teljesített adásvételi megállapodások hatályban maradnak, és végrehajtás tárgyát képezik;

* az 55. bekezdés szerinti megtagadási jog gyakorlása esetén al. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 1.cikke.

XI. EGYÉB FELTÉTELEK

24. A jelen Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érvényteleníti a teljes megállapodást.

25. cikk. A Bolgár Köztársaság jogszabályait kell alkalmazni az e megállapodás által nem szabályozott, e megállapodás végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatos kérdésekre.

26. szakasz. Az e megállapodásban részt vevő felek közötti minden vitát az illetékes bíróság vagy a Fogyasztóvédelmi Bizottság rendezi.

27. rész. Ezek a feltételek minden felhasználó számára hatályba lépnek SHOP.YANABG.COM .

A "cookie-k" használata a SHOP.YANABG.COM

Miért kell hozzájárulnom a cookie-k használatához?

Az EU rendeletei és szabályai szerint minden felhasználónak joga van a tájékozott beleegyezéshez, amikor úgy dönt, hogy olyan weboldalt használ, amely különböző célokra cookie-kat használ, hogy optimalizálja és javítsa a felhasználó észlelését a webhelyről. E jogalkotási irányelveknek megfelelően, amelyek a bulgáriai weboldalakra vonatkoznak, SHOP.YANABG.COM a felhasználók számára tájékoztatást nyújt a használt cookie-król.

Weboldal SHOP.YANABG.COM cookie-kat használ a Google Inc. A Facebook harmadik féltől származó cookie-kat is használhat. A felhasználói élmény javítása érdekében a webhely a Google Analytics-et, egy olyan webes elemzési szolgáltatást használja, amely nem azonosítja személyesen az egyes látogatókat, valamint a Google és a Facebook remarketing pixeleket annak érdekében, hogy a hirdetéseket egy adott felhasználó érdeklődésének megfelelően optimálisan megcélozza. Az információkat nem adják át harmadik feleknek. A cookie-kat az itt meghatározottaktól eltérő célokra nem használják.

A "megértettem" gomb kiválasztása azt jelenti, hogy elfogadja a cookie-k használati feltételeit SHOP.YANABG.COM.

A cookie-kkal kapcsolatos további információk a következő címeken találhatók:

Hogyan használja a Google a cookie-kat a jobb hirdetési tartalom biztosításához – http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Minden, amit tudni akartál a padlizsánról – http://www.allaboutcookies.org/

Az Internet biztonságos és tájékozott használata – http://www.youronlinechoices.com/bg/