The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

Reklamáció és a vásárolt áru visszaküldésének jogaárucikk

Reklamáció és a vásárolt áru visszaküldésének joga


7.1. A fogyasztóvédelmi törvény 50. §-a értelmében a fogyasztónak joga van indoklás nélkül visszautasítani a (megkötött távértékesítési szerződésből) átvett árut kártérítés vagy kötbér megfizetése és költség megfizetése nélkül. cikkben előírt költségek kivételével. 54. cikk, 1. pont. 3. és Art. 55. §-a alapján számított 14 napon belül: az árut a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által meghatározott harmadik személy átvette, vagy ha a fogyasztó egy megrendeléssel több árut rendelt, külön leszállítva attól a naptól kezdődően, amikor a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó árut átvette.

7.2. Tájékoztatás a szerződéstől való elállás jogáról (PPE 47. cikk (4) bekezdés 7. kiegészítés) szabványos elállási utasítás:

A szerződéstől való elállás joga távolról vagy üzlethelyiségen kívül.

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől.

Az elállási határidő 14 (tizennégy) nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut birtokba vette, vagy olyan szerződés esetén, amely alapján a fogyasztó több árut rendel egyben. megrendelés, amelyeket külön kézbesítünk: az a dátum, amikor Ön vagy a fuvarozótól eltérő, Ön által megnevezett harmadik fél az utolsó árut birtokba vette. Elállási jogának gyakorlásához köteles közölni velünk nevét, földrajzi címét és ha van telefonszámát, faxszámát és e-mail címét, valamint a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését egyértelmű nyilatkozattal, például levélben, postán, faxon vagy e-mailben elküldve. Használhatja a mellékelt szabványos leiratkozási űrlapot, de ez nem kötelező. A https://shop.yanabg.com weboldalunkon kitöltheti és elektronikusan benyújthatja a mellékelt szabványos leiratkozási űrlapot vagy más egyértelmű leiratkozási kérelmet. Ha ezt a lehetőséget választja, azonnal elküldjük Önnek tartós adathordozón - e-mailben az elutasítás kézhezvételét igazoló üzenetet. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos üzenetét az elállási határidő lejárta előtt elküldeni.

Elutasító akció. Ha eláll a szerződéstől, visszatérítjük az Öntől kapott összes fizetést, kivéve az Ön által teljesített szállítás költségeit (az Ön által választott szállítási móddal kapcsolatos többletköltségeket, amelyek nem az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód) a Speedy futárszolgálaton keresztül szintén kivételnek minősülnek), indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor Ön tájékoztatott bennünket a jelen szerződéstől való elállási döntéséről. Az esedékes összeget banki átutalással térítjük vissza, miután három nevet és Iban-t megadsz nekünk; jogunk van elhalasztani a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg Ön igazolja számunkra, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Elvárjuk, hogy indokolatlan késedelem nélkül küldje el vagy küldje vissza az árut, abban a formában és állapotban, ahogyan azt elküldtük Önnek, de mindenképpen legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül azt a napot követően a szerződés megtagadása. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi nekünk az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie. Kizárólag Ön felelős az áruk értékcsökkenéséért vagy teljes értékcsökkenéséért, amely a termék jellegének és jellemzőinek megállapításához szükséges tesztelésből és/vagy használatukból ered.

7.3. A Távszerződéstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó igénylőlap itt található.

7.4. A fogyasztónak joga van fellebbezni a fogyasztóvédelmi törvény értelmében. A Felhasználó igényjogosultsága gyakorlása során az árut abban a típusban és állapotban mutatja be, ahogyan azt feladta, valamint nyugtát és/vagy számlát /ha ilyen került kiállításra/; jegyzőkönyvek, aktusok vagy egyéb dokumentumok, amelyek megállapítják, hogy az áru nem felel meg a megállapodásnak; valamint a követelést alapon és összegenként megalapozó egyéb dokumentumok. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, a szolgáltató nem köteles a fogyasztó panaszát kielégíteni. Ha az áru nem felel meg a megkötött távértékesítési szerződésnek, az eladó köteles azt a szerződésben foglaltaknak megfelelővé tenni. Az áruk adásvételi szerződés szerinti összhangba hozását a fogyasztó panaszának benyújtásától számított 1 /egy hónapon belül kell elvégezni.

7.5. A szerződéstől való elállás vagy reklamáció esetén a felhasználó köteles mindent megtenni az áru védelme érdekében mindaddig, amíg azok vissza nem kerülnek a szállítóhoz. A Felhasználó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az árut abban a típusban és állapotban küldje vissza, ahogyan azt a Szállító elküldte.

7.6. A személyre szabott elemekkel (betűkkel, hímzéssel vagy nyomtatással) ellátott áruk egyedi megrendelésnek minősülnek, és nem esedékesek visszaküldésre vagy cserére, kivéve azokat az eseteket, amikor a reklamációhoz szükséges tényezők egyike: sértetlenség vagy szennyeződés.

7.7. Az áru visszaküldésével kapcsolatos minden szállítási és egyéb költség teljes mértékben a Felhasználót terheli. Amíg a Felhasználó vissza nem küldi az árut a szállítónak, a véletlen elvesztés vagy sérülés kockázata teljes mértékben a Felhasználót terheli. A Felhasználó viseli az áru visszaküldésének költségeit és fizeti azokat a vonatkozó tarifák, árlisták stb. szerint. az adott futártól vagy más cégtől, amelyet a visszaküldéshez választott.

7.8. A termék visszaküldésekor vagy reklamációja esetén a felhasználónak azt vissza kell küldenie a szállító e-mail címére: trade@yanabg.euA visszaküldési űrlapot itt találja.A Fogyasztóvédelmi Bizottság honlapjának linkje itt .Az árut 14 napon belül visszaküldheti vagy kicserélheti, ha megfelel az alábbi feltételeknek:Az áru nem sérült kereskedelmi állapotban (nem szabad szakadni, karcolni, használni, kopott, mosni).

Visszaélés miatt nem törött.

Megőrizte az eredeti csomagolást és a tartozékokat, ha vannak.

A futár költségeit a Megrendelő fizeti.

Az árut a nyugtával és a kitöltött reklamációs űrlappal együtt küldjük vissza.Egyes árukra nem vonatkozik reklamáció – például olyan árukra, amelyek esetében a vásárlót korábban figyelmeztették a nem megfelelőségre, valamint olyan árukra, amelyek esetében a gyártó által a csomagoláson feltüntetett működési feltételeket. A megrendelő által megadott méretekkel egyedi megrendelést nem lehet visszaküldeni, a leadott méretekért a Felhasználót terheli a felelősség.Az a személy, aki a küldemény átvételekor harmadik fél, és nem annak fő fizetője, nem jogosult követelni. Az áruk látható hibája vagy nem megfelelősége esetén az átvételkor a harmadik fél megtagadhatja azt, vagy vállalhatja felelősségét. Abban az esetben, ha ilyen küldeményt elfogad, és igényét nem terjeszti elő a futárnak, a vevő elveszíti követelési jogát.A Shop.yanabg.com csak a SPIDI futárszolgálattal fogadja el a visszaküldést.A fent leírt összes feltétel fennállása esetén az áru átvételét követően a termékért kifizetett összeget 20 napon belül banki átutalással visszatérítjük. Ehhez információra van szükségünk a bankszámláról (iban), amelyre az összeget visszautaljuk, valamint a Tulajdonos nevére.